ผ้าคลุมโต๊ะ,ผ้าคลุมเก้าอี้


 

Email : kevalin54@gmail.com

Tel : 08-3429-1484

Fax : 02-044-8670

Line Id : 0834291484


ผลิตผ้าคลุมเก้าอี้จัดเลี้ยง,เก้าอี้ห้องประชุม,เก้าอี้โต๊ะจีน


ผ้าคลุมเก้าอี้เหล็ก ทรงเอ แบบจีบมุม

มีแบบ จีบคู่หน้า,จีบคู่หลัง หรือจีบทั้งสี่มุม

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิตผ้าคลุมเก้าอี้เหล็ก ทรงเอ แบบสวมขาตึง 4 ขาราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิตผ้าคลุมเก้าอี้เหล็ก ทรงหัวโค้งใหญ่ แบบจีบมุม

มีแบบ จีบคู่หน้า,จีบคู่หลัง หรือจีบทั้งสี่มุม

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต
ผ้าคลุมเก้าอี้เหล็ก ทรงหัวโค้งใหญ่ แบบสวมขาตึง 4 ขา

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

ผ้าคลุมเก้าอี้เหล็ก ทรงราชา แบบสวมขาตึง 4 ขา

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก  แบบสวมขาตึง 4 ขา

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต
ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก  แบบทูโทน

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก  แบบต่อชายกระโปรง

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต
  ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก  แบบจีบมุม

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต


ผ้าคลุมโต๊ะ แบบต่างๆผ้าคลุมโต๊ะ แบบปิด 3 ด้าน

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต


ผ้าคลุมโต๊ะ แบบปิด 4 ด้าน

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิตผ้าคลุมโต๊ะ แบบจีบรอบ

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต


ผ้าคลุมโต๊ะ แบบตึงสวมขา 4 มุม

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

ผ้าคลุมโต๊ะกลม แบบจีบธรรมชาติ

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิตผ้าคลุมโต๊ะกลม แบบจีบธรรมชาติ มีผ้าท๊อป

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

ผ้าคลุมโต๊ะกลม แบบจีบรอบ

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิตผ้าคลุมโต๊ะกลม แบบจีบรอบ มีโบว์

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต    

โบว์สำเร็จรูป
โบว์ แบบผ้าต่วนโบว์ แบบผ้าแก้ว

 
     

โบว์ แบบผ้ายึดมัน

ตัวอย่างสีผ้า
ผ้ามันยึด

ผ้ามองค์ตากูร์

    

ผ้าต่วน


ผ้ายึด
(ผ้าชนิดนี้เป็นผ้ายึด ราคาถูกสุดสำหรับทำโต๊ะ,เก้าอี้)ผ้าสเปนเดก,ผ้าฮานาโก๊,ผ้าโซ่ล่อน