เก้าอี้แถวเก้าอี้โพลีแถว

ขาพ่นดำ

เก้าอี้ ที่นั้ง ขาพ่นดำ ราคา 1,700.-บาท

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง ขาพ่นดำ ราคา 2,200.-บาท

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง ขาพ่นดำ ราคา 2,700.-บาท

ขาชุบโครมเมี่ยม

เก้าอี้ ที่นั้ง ขาชุบโครเมี่ยม ราคา 2,500.-บาท

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง ขาชุบโครเมี่ยม ราคา 3,000.-บาท

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง ขาชุบโครเมี่ยม ราคา 3,500.-บาท

เก้าอี้แถวรุ่น VC-620
โครงขาชุบโครมเมี่ยม
 
เก้าอี้ 2 ที่นั้ง ราคา 2,550.-บาท
เก้าอี้ 3 ที่นั้ง ราคา 2,850.-บาท
เก้าอี้ 4 ที่นั้ง ราคา 3,550.-บาท

เก้าอี้แถวรุ่น VC-619
โครงขาชุบโครมเมี่ยม มีท้าวแขน
 
เก้าอี้ 2 ที่นั้ง เบาะหนัง .-/ เบาะผ้า .-บาท
เก้าอี้ 3 ที่นั้ง เบาะหนัง .-/ เบาะผ้า .-บาท
เก้าอี้ 4 ที่นั้ง เบาะหนัง .-/ เบาะผ้า .-บาท


เก้าอี้แถวรุ่น  VC-809
โครงขาพ่นสีเทา
 
เก้าอี้ 2 ที่นั้ง ราคา 2,000.-บาท
เก้าอี้ 3 ที่นั้ง ราคา 2,500.-บาท
เก้าอี้ 4 ที่นั้ง ราคา 3,100.-บาท
เก้าอี้แถวรุ่น VC-637

โครงขาพ่นสีเทา

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง เบาะหนัง 2,180.- / เบาะผ้า 2,280.-บาท

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง เบาะหนัง 2,830.- / เบาะผ้า 2,950.-บาท

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง เบาะหนัง 3,600.- / เบาะผ้า 3,750.-บาท
เก้าอี้แถวรุ่น  VC-805

โครงขาพ่นสีเทา

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง ราคา 1,980.-บาท

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง ราคา 2,490.-บาท

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง ราคา 2,980.-บาท
เก้าอี้แถวรุ่น  VC-825

โครงขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม

  

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง ราคา 2,060.-บาท

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง ราคา 2,600.-บาท

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง ราคา 3,180.-บาท

เก้าอี้แถวรุ่น  VC-909

โครงขาเหล็กรูปตัววี

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง เบาะหนัง/ผ้า

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง เบาะหนัง/ผ้า

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง เบาะหนัง/ผ้า
เก้าอี้แถวรุ่น  VC-911

โครงขาเหล็กรูปตัววี มีที่วางแขน

  

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง เบาะหนัง/ผ้า

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง เบาะหนัง/ผ้า

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง เบาะหนัง/ผ้า 

เก้าอี้แถวรุ่น  VC-861
โครงขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม รูปตัววี 
 
เก้าอี้ 2 ที่นั้ง  
เก้าอี้ 3 ที่นั้ง  
เก้าอี้ 4 ที่นั้ง  
เก้าอี้แถวรุ่น  VC-862
โครงขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม รูปตัววี มีท้าวแขน
 
เก้าอี้ 2 ที่นั้ง 
เก้าอี้ 3 ที่นั้ง 
เก้าอี้ 4 ที่นั้ง 
เก้าอี้แถวรุ่น  VC-863
โครงขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม รูปตัววี มีท้าวแขน
 
เก้าอี้ 2 ที่นั้ง 
เก้าอี้ 3 ที่นั้ง 
เก้าอี้ 4 ที่นั้ง
เก้าอี้แถวรุ่น  DT-101

โครงขาเหล็กพ่นสีดำ มีเบาะหนัง / เบาะผ้า 

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง 

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง 

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง