โต๊ะประชุม

 

             


โต๊ะประชุมขาตัววีคว่ำ มีทรงสี่เหลี่ยม หน้าเมลามีน
เลือกสีได้

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 100x200x75 cm. ราคา 5,500 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 6,500 บาท
(ไม่รวมเก้าอี้)

โต๊ะประชุมทรงเรียว ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด  90x180x75 cm. ราคา 6,700 บาท
โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 7,300 บาท
โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 7,600 บาท 

โต๊ะประชุมขาตัววีคว่ำ มีทรงสี่เหลี่ยม หน้าเมลามีน
เลือกสีได้

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 100x200x75 cm. ราคา 5,500 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 6,500 บาท
โต๊ะประชุมเมลามีน แบบสี่เหลี่ยม

เลือกสีได้


โต๊ะประชุม   6 ที่นั่ง ขนาด  ก90 x ย180 x ส75 cm. ราคา 4,500 บาท

โต๊ะประชุม   8 ที่นั่ง ขนาด ก120 x ย200 x ส75 cm. ราคา 5,300 บาท

โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120 x ย240 x ส75 cm. ราคา 5,500 บาท

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงเรียวขาไม้
เลือกสีได้

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด   ก90 x ย180 x ส75 cm. ราคา 5,600 บาท

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100 x ย220 x ส75 cm. ราคา 5,800 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120 x ย240 x ส75 cm. ราคา 6,000 บาท
โต๊ะประชุม วงรี 
เลือกสีได้

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100 x ย180 x ส75 cm. ราคา 5,000 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120 x ย200 x ส75 cm. ราคา 5,500 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120 x ย240 x ส75 cm. ราคา 6,000 บาท

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงกลม
***เลือกสีได้***

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง    90 x ส.75 ซม.   ราคา  3,000.- บาท
 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  120 x ส.75 ซม.   ราคา  4,000.- บาท
                                    
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  150 x ส.75 ซม.   ราคา  5,000.- บาท
โต๊ะประชุม ทรงเรียวขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที 


สำหรับ 10-12 ที่นั้ง  ขนาด  ก.120 x ย.300 x ส.75 ซม.      
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.150 x ส.75 ซม. 2 ตัว)
ราคา  12,500.- บาท

สำหรับ 12-14 ที่นั้ง
 
 ขนาด  ก.120 x ย.350 x ส.75 ซม.     
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.175 x ส.75 ซม. 2 ตัว)
ราคา   3,000.- บาท
    
สำหรับ 14-16 ที่นั้ง ขนาด  ก.120 x ย.440 x ส.75 ซม.       
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก120 x ย.220 x ส.75 ซม. 2 ตัว)
ราคา   13,500.- บาท

สำหรับ 16-18 ที่นั้ง ขนาด  ก.120 x ย.480 x ส.75 ซม.       
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม.  2  ตัว)
ราคา   14,000.- บาท
     
สำหรับ 18-20 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.560 x ส.75 ซม.        
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.190 x ส.75 ซม. 3  ตัว)
ราคา   16,000.- บาท
                   
สำหรับ 20-22 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.630 x ส.75 ซม.       
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.210 x ส.75 ซม. 3  ตัว)
ราคา  18,000.- บาท
    
สำหรับ 22-24 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.720 x ส.75 ซม.        
 (โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 3  ตัว)
ราคา  19,000.- บาท

สำหรับ 24-26 ที่นั้ง 
ขนาด ก.120 x ย.780 x ส.75 ซม.        
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.195 x ส.75 ซม. 4 ตัว)
ราคา   23,600.- บาท
     
สำหรับ 26-28 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.880 x ส.75 ซม.        
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.220 x ส.75 ซม. 4 ตัว)
ราคา   24,300.- บาท
 
 สำหรับ 28-30 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.960 x ส.75 ซม.        
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 4 ตัว)
ราคา   24,600.- บาท

สำหรับ 30-36 ที่นั้ง
 
ขนาด ก.120 x ย.1,200 x ส.75 ซม.     
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 5  ตัว)
ราคา   31,900.- บาท

โต๊ะประชุมเมลามีน แบบต่อหัวท้ายครึ่งวงกลม ขาไม้

สำหรับ  6  ที่นั้ง ขนาด  ก.150 x ย.225 x ส.75 ซม.    
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.120 x ส.75 ซม. 2 ตัว
ราคา  9,900.- บาท

สำหรับ 10 ที่นั้ง ขนาด  ก.150 x ย.320 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.170 x ส.75 ซม. 2 ตัว
ราคา 12,200.- บาท 
                  
สำหรับ 13 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.360 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.210 x ส.75 ซม. 2 ตัว
 ราคา 13,500.- บาท
 
สำหรับ 16 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.480 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.165 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 15,500.- บาท

สำหรับ 18 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.510 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 17,500.- บาท

สำหรับ 20 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.600 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.225 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 19,200.- บาท
               
สำหรับ 26 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.765 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.205 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ราคา 21,500.- บาท
 
สำหรับ 29 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.840 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.230 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ราคา 23,500.- บาท
 
สำหรับ 33 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.950 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.200 x ส.75 ซม. 8 ตัว
 ราคา 25,200.- บาท
 
สำหรับ 35 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.1.070 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.230 x ส.75 ซม. 8 ตัว
ราคา 27,500.- บาท

โต๊ะประชุมรูปตัวยู  หน้าไม้เมลามีน


สำหรับ 11-12 ที่นั้ง ขนาด ก.180 x ย.360 x ส.75 ซม.
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 1 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 13,000.-บาท 
 
สำหรับ 13-14 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.480 x ส.75 ซม.
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 1 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.210 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 13,900.-บาท
           
สำหรับ 16-17 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.540 x ส.75 ซม.
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 1 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 15,700.-บาท
 
สำหรับ 18-19 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.600 x ส.75 ซม.
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 1 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ราคา 17,800.-บาท
 
สำหรับ 21-22 ที่นั้ง ขนาด ก.300 x ย.675 x ส.75 ซม.
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.205 x ส.75 ซม. 6 ตัว
 ราคา 19,700.-บาท
                  
สำหรับ 23-24 ที่นั้ง ขนาด ก.300 x ย.735 x ส.75 ซม.
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.225 x ส.75 ซม. 6 ตัว
 ราคา 20,700.-บาท
           
สำหรับ 25-26 ที่นั้ง ขนาด ก.300 x ย.780 x ส.75 ซม.
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ราคา 23,800.-บาท
 
สำหรับ 28-29 ที่นั้ง ขนาด ก.400 x ย.840 x ส.75 ซม.
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.200 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.195 x ส.75 ซม. 8 ตัว
ราคา 25,700.-บาท
           
สำหรับ 30-31 ที่นั้ง ขนาด ก.400 x ย.920 x ส.75 ซม.
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.200 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.215 x ส.75 ซม. 8 ตัว
ราคา 26,000.-บาท


โต๊ะประชุมเมลามีนแบบต่อ ทรงรูปตัวโอ ขาไม้  สามารถเลือก สี ได้

สำหรับ 12 ที่นั้ง ขนาด ก.180 x ย.300 x ส.75 ซม.    
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.180 x ย.75 ซม. 2 ตัว
ราคา 11,500.- บาท 
 
สำหรับ 14 ที่นั้ง ขนาด ก.220 x ย.340 x ส.75 ซม.      
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 2 ตัว
ราคา 12,500.- บาท          
 
สำหรับ 16 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.360 x ส.75 ซม.    
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว 
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว
ราคา 13,500.- บาท

สำหรับ 18 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.440 x ส.75 ซม.      
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.160 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 15,000.- บาท
 
สำหรับ 22 ที่นั้ง ขนาด ก.220 x ย.560 x ส.75 ซม.    
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 16,700.- บาท 
                  
สำหรับ 24 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.600 x ส.75 ซม.    
โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 19,500.- บาท
 
สำหรับ 30 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.780 x ส.75 ซม.      
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ราคา 24,700.- บาท

สำหรับ 36 ที่นั้ง ขนาด ก.390 x ย.780 x ส.75 ซม.      
ประกอบด้วย  โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.195 x ส.75 ซม. 4 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ราคา 29,500.- บาท
           
สำหรับ 40 ที่นั้ง ขนาด ก.390 x ย.840 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.195 x ส.75 ซม. 4 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 xย.240 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ราคา 31,500.- บาท
โต๊ะประชุมหัวท้ายครึ่งวงกลม ขาเหล็กตัวL

 

ต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 150x300x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x150x75cm. จำนวน 2 ตัว

ราคา 11,000 บาท 

โต๊ะประชุม 7-8 ที่นั่ง ขนาด 150x330x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x180x75cm. จำนวน 2 ตัว

ราคา 11,500 บาท

โต๊ะประชุม 9-10 ที่นั่ง ขนาด 150x350x75 cm.

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x200x75cm. จำนวน 2 ตัว 

ราคา 12,200 บาท

โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ขนาด 150x370x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x220x75cm. จำนวน 2 ตัว

ราคา 13,000 บาท

โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ขนาด 150x390x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x240x75cm. จำนวน 2 ตัว

ราคา 13,500 บาท

โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง ขนาด 150x500x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x175x75cm. จำนวน 4 ตัว

ราคา 15,500 บาท

โต๊ะประชุม 16-18 ที่นั่ง ขนาด 150x550x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x200x75cm. จำนวน 4 ตัว

ราคา 17,500 บาท

โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง ขนาด 150x600x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x225x75cm. จำนวน 4 ตัว 

ราคา 19,200 บาท

 

โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ขนาด 150x630x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว 

โต๊ะ ขนาด 60x240x75cm. จำนวน 4 ตัว 

ราคา 19,900 บาท 

 

โต๊ะประชุม 26 ที่นั่ง ขนาด 150x765x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x205x75cm. จำนวน 6 ตัว

ราคา 21,500 บาท

โต๊ะประชุม 29 ที่นั่ง ขนาด 150x840x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 6 ตัว 

ราคา 23,500 บาท 

โต๊ะประชุม33 ที่นั่ง ขนาด 150x950x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x200x75cm. จำนวน 8 ตัว

ราคา 25,200 บาท

โต๊ะประชุม35 ที่นั่ง ขนาด 150x1070x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 8 ตัว 

ราคา 27,500 บาท 


ตัวอย่างสีไม้เมลามีน