โต๊ะทำงาน

         

  
                                                                           สีใหม่ สีโซลิค

โต๊ะทำงานหน้าเมลามีน  2 ลิ้นชัก 

มีสี เชอรี่/ดำ  บีช/ดำ เทาอ่อน ขาว 

ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  2,600 บาท

ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  3,200 บาท

ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  4,500 บาท

มีสี เชอรี่/ดำ  บีช/ดำ เทาอ่อน ขาว 


โต๊ะทำงานหน้าเมลามีน  4 ลิ้นชัก 

ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา  4,000 บาท

ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา  5,200 บาท

มีสี เชอรี่/ดำ  บีช/ดำ เทาอ่อน ขาว 

โต๊ะทำงานหน้าเมลามีน  3 ลิ้นชัก 


ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 3,700 บาท

ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 4,600 บาท 

ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 4,900 บาท 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าเมลามีนลายไม้  2 ลิ้นชัก 
มีที่วางคีย์บอร์ด

ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา  4,000 บาท

ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา  4,900 บาท

ขนาด 75*150*75 ซมราคา  5,200 บาท

โต๊ะทำงานหน้าเมลามีน  3 ลิ้นชัก เพิ่มที่วางคีย์บอร์ด
มีสี เชอรี่/ดำ  บีช/ดำ เทาอ่อน ขาว 


ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 3,250 บาท

ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 4,600 บาท 

ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 4,600 บาท  

โต๊ะคอมเมลามีน มีที่วางคีย์บอร์ด

ขนาด 60 * 80 * 75 ซม. ราคา  1,450 บาท


โต๊ะทำงานโล่งเมลามีน

ขนาด  60*80*75 ซม. ราคา  1,450 บาท

ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา  1,700 บาท

ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา  2,600 บาท

ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา  2,900 บาท


ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา  2,800 บาท

ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา  3,500 บาท

ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา  3,800 บาท
โต๊ะทำงานเมลามีน ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 80 * สูง 75 ซม. ราคา 2,500 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 120 * สูง 75 ซม. ราคา 2,800 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 150 * สูง 75 ซม. ราคา 3,000 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 180 * สูง 75 ซม. ราคา 3,900 บาท

ขนาด กว้าง 75 * ยาว 120 * สูง 75 ซมราคา 3,500 บาท

ขนาด กว้าง 75 * ยาว 150 * สูง 75 ซม. 
ราคา 4,000 บาท


ขนาด กว้าง 75 * ยาว 180 * สูง 75 ซม. ราคา 4,300 บาท

 


โต๊ะทำงานเมลามีน ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 
2 ลิ้นชัก


ขนาด กว้าง60*ยาว120*สูง75 ซม. ราคา 3,500 บาท

ขนาด กว้าง60*ยาว150*สูง75 ซม. ราคา 4,500 บาท

ขนาด กว้าง60*ยาว180*สูง75 ซม. ราคา 5,500 บาทโต๊ะทำงานเมลามีน โล่ง ขาเหล็ก


ขนาด กว้าง 60 * ยาว 80 * สูง 75 ซม. ราคา 2,500 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 120 * สูง 75 ซม. ราคา 2,790 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 1ุ60 * สูง 75 ซม. ราคา 3,100 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 180 * สูง 75 ซม. ราคา 3,300 บาท

มีสี เชอรี่/ดำ  คาร์ปู/ดำ  โอ๊ค/ดำ  เมเปิ้ล/ขาว  


โต๊ะทำงานเมลามีน มีลิ้นชัก 2 ช่อง ขาเหล็ก
** กุญแจแบบล็อกรหัส **

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 120 * สูง 75 ซม. ราคา 3,600 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 1ุ60 * สูง 75 ซม. ราคา 3,850 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 180 * สูง 75 ซม. ราคา 4,200 บาท

มีสี เชอรี่/ดำ  คาร์ปู/ดำ  โอ๊ค/ดำ  เมเปิ้ล/ขาว  โต๊ะทำงานเมลามีน มีลิ้นชัก 2 ช่อง เพิ่งถาดวางคีย์บอร์ด
ขาเหล็ก

** กุญแจแบบล็อกรหัส **

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 120 * สูง 75 ซม. ราคา 3,ึ800 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 1ุ60 * สูง 75 ซม. ราคา 4,050 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 180 * สูง 75 ซม. ราคา 4,500 บาท

มีสี เชอรี่/ดำ  คาร์ปู/ดำ  โอ๊ค/ดำ  เมเปิ้ล/ขาว  
  


โต๊ะทำงานเมลามีน 2 ลิ้นชัก

** กุญแจแบบล็อกรหัส **

ขนาด กว้าง60*ยาว120*สูง75 ซม. ราคา 3,000 บาท
   
                                                

โต๊ะทำงานเมลามีน มีลิ้นชัก 2 ฝั่ง

** กุญแจแบบล็อกรหัส **

ขนาด กว้าง75*ยาว160*สูง75 ซม. ราคา 4,800 บาท
 

โต๊ะทำงานเมลามีน โล่ง ขาเหล็ก เพิ่มบังตาข้าง


ขนาด กว้าง 60 * ยาว 80 * สูง 75 ซม. ราคา 2,590 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 120 * สูง 75 ซม. ราคา 2,790 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 1ุ50 * สูง 75 ซม. ราคา 3,100 บาท


มี 2 สี เชอรี่/ดำ  เมเปิ้ล/ขาว  
 

โต๊ะทำงานเมลามีน โล่ง ขาเหล็ก เพิ่มบังตาข้าง
มีลิ้นชักข้าง

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 120 * สูง 75 ซม. ราคา 2,790 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 1ุ50 * สูง 75 ซม. ราคา 3,100 บาท

เพิ่มรางคีย์บอร์ด 500.-

มี 2 สี เชอรี่/ดำ  เมเปิ้ล/ขาว  


ชุดโต๊ะทำงานขาไม้ พร้อมตู้ใส่เอกสาร

โต๊ะ ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
ตู้ ขนาด 50 x 180 x 65 ซม.

ราคา 9,800.- บาทชุดโต๊ะทำงานขาเหล็ก พร้อมตู้ใส่เอกสาร

โต๊ะ ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
ตู้ ขนาด 50 x 180 x 65 ซม.

ราคา 10,500.- บาท


ชุดโต๊ะทำงานขาเหล็กรูปตัวโอ พร้อมตู้ใส่เอกสาร

โต๊ะ ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
ตู้ ขนาด 50 x 180 x 65 ซม.

ราคา 10,900.- บาทโต๊ะทำงานขาเหล็กรูปตัวโอ มีบังตาเหล็ก

โต๊ะ ขนาด 60 x 120 x 75 ซม.  ราคา 4,500.- บาท

โต๊ะ ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.  ราคา 5,500.- บาท


โต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชัก


ขนาด 80x160+50x180x75cm.  ราคา 8,650 บาท

โต๊ะทำงานขาเหล็ก พร้อมตู้ลิ้นชัก

ขนาด 80x160+60x120x75cm.  ราคา 8,450 บาทโต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชัก


ขนาด 80x160+60x180x75cm.  ราคา 9,050 บาทโต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชัก


ขนาด 80x160+60x140x75cm.  ราคา 9,050 บาท