โต๊ะทำงาน

         


โต๊ะทำงานหน้าเมลามีน  2 ลิ้นชัก 

มีสี เชอรี่/ดำ  บีช/ดำ เทา ขาว 

ขนาด 60*120*75 ซม.ราคา  2,400 บาท

ขนาด 60*150*75 ซม.ราคา  3,100 บาท

ขนาด 75*150*75 ซม.ราคา  4,500 บาท

โต๊ะทำงานหน้าเมลามีน  3 ลิ้นชัก 
มีสี เชอรี่/ดำ  บีช/ดำ เทา ขาว 


ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 3,250 บาท

ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 4,600 บาท 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าเมลามีนลายไม้  2 ลิ้นชัก 
มีที่วางคีย์บอร์ด

ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา  3,450 บาท

 

โต๊ะคอมเมลามีน มีที่วางคีย์บอร์ด

ขนาด 60 * 80 * 75 ซม. ราคา  1,450 บาท

ขนาด 60 * 120 * 75 ซม. ราคา  1,700 บาท

โต๊ะทำงานโล่งเมลามีน

ขนาด  60*80*75 ซม. ราคา  1,350 บาท

ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา  1,500 บาท

ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา  2,100 บาท

ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา  2,500 บาท

ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา  3,200 บาท

โต๊ะทำงานเมลามีน ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 80 * สูง 75 ซม. ราคา 2,700 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 120 * สูง 75 ซม. ราคา 2,900 บาท

ขนาด กว้าง 60 * ยาว 150 * สูง 75 ซม. ราคา 3,500 บาท

ขนาด กว้าง 75 * ยาว 150 * สูง 75 ซม. ราคา 3,900 บาท


โต๊ะทำงานเมลามีน ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 
2 ลิ้นชัก


ขนาด กว้าง60*ยาว120*สูง75 ซม. ราคา 3,500 บาท

ขนาด กว้าง60*ยาว150*สูง75 ซม. ราคา 4,500 บาท

ขนาด กว้าง60*ยาว180*สูง75 ซม. ราคา 5,500 บาทโต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชัก


ขนาด 80x160+50x180x75cm.  ราคา 8,650 บาท


โต๊ะทำงานขาเหล็ก พร้อมตู้ลิ้นชัก

ขนาด 80x160+60x120x75cm.  ราคา 8,450 บาท

โต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชัก


ขนาด 80x160+60x180x75cm.  ราคา 9,050 บาท
โต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชัก


ขนาด 80x160+60x140x75cm.  ราคา 9,050 บาท