เก้าอี้เลคเชอร์
เก้าอี้จัดเลี้ยง เลคเชอร์ ขาชุปโครเมี่ยม
ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กกล่อง ขนาด 3/4 นิ้วx3/4 นิ้ว
ที่นั่งทำด้วยฟองน้ำหนา 2 นิ้วหุ้ม PVC 
ขนาด กว้าง44.3 xลึก55 xสูง 90 cm
ขนาด เหล็กหนา 1.2 มิล 

ไม่มีเหล็กคาดขา ราคา 750.-บาท
มีเหล็กคาดขา ราคา 800.-บาท


                      เก้าอี้โพลี เลคเชอร์ ขาชุปโครเมี่ยม
ที่นั่งเป็นโพลี POLYPROPYLENE
ขนาด กว้าง 50xลึก 51xสูง 80 cm
ขนาด เหล็กหนา 1.2 มิล 

ไม่มีเหล็กคาดขา  ราคา 750.-บาท มีเหล็กคาดขา ราคา 800.-บาท

                      เก้าอี้เลคเชอร์ พนักพิงโค้งใหญ่รูปตัวยู

 ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กกล่อง ขนาด 7/8" x 7/8"
ขนาด กว้าง 50x ลึก 51 x สูง 90 cm
ขนาด เหล็กหนา 1.2 มิล มีเหล็กคาดขา

ราคา 950.- บาท


 ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กกล่อง ขนาด 3/4 นิ้วx3/4 นิ้ว
ขนาด กว้าง 50xลึก 51xสูง 90 cm

ขนาด เหล็กหนา 1.2 มิล มีเหล็กคาดขา
ราคา 850.-บาท

                      
 เก้าอี้โพลีเลคเชอร์ VC-616 
เหล็กหนา 1.2 มิล 
ชุปโครเมี่ยม ปลายขามียางรองกันกระแทก 
ขนาด กว้าง 58 ก. x 59 ล. x 82 ส.  ซม.

ราคา 1,200.-บาท

                      

เก้าอี้เลคเชอร์ DT-832

 แบบพับได้ มีตระแกรง โครงชุปโครเมี่ยม 

 ขนาด กว้าง 49 ก. x 67 ล. x 81 ส.  ซม.

                      


เก้าอี้เลคเชอร์ พับไดัทั้งตัว

โครงเหล็กพ่นสีดำ เบาะหนัง

ราคา 750.-บาท

                      
เก้าอี้เลคเชอร์ ไม้อัดสัก เคลือบเงา

ขนาด ก.59 x ล.51 x ส.78 ซม.

ราคา 750 บาท 

                      

 

 

เก้าอี้โพลีเลคเชอร์  VC-653

  ชุปโครเมี่ยม เหล็กหนา 1.2 มิล   

  ขนาด กว้าง 57 ก. x 64 ล. x 83 ส.  ซม.

  ราคา   -    บาท

                       

 


 เก้าอี้โพลีเลคเชอร์ VC-815

   ขาเหล็กพ่นสี แผ่นเลคเชอร์แบบเปิดขึ้นด้านบน

  ขนาด กว้าง 53 ก. x 69 ล. x 82 ส.  ซม.

                      

เก้าอี้โพลีเลคเชอร์ VC-646
 ขาเหล็กพ่นสี แผ่นเลคเชอร์แบบปิดด้านบน
 มีตะแกรงใส่ของด้านล่าง
ขนาด กว้าง 57 ก. x 64 ล. x 83 ส.  ซม.

                      

  เก้าอี้โพลีเลคเชอร์ VC-814
ขาเหล็กพ่นสี แผ่นเลคเชอร์แบบปิดด้านบน
มีตะแกรงใส่ของด้านล่าง
 ขนาด กว้าง 47 ก. x 66 ล. x 82 ส.  ซม.

                      

เก้าอี้โพลีเลคเชอร์  VC-802

  ขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม แผ่นเลคเชอร์แบบปิดด้านบน

  ขนาด กว้าง 48 ก. x 67 ล. x 80 ส.  ซม.

 

 เก้าอี้โพลีเลคเชอร์  VC-803

  ขาเหล็กพ่นสี แผ่นเลคเชอร์แบบปิดด้านบน

  มีตะแกรงใส่ของด้านล่าง

  ขนาด กว้าง 48 ก. x 67 ล. x 80 ส.  ซม.
 เก้าอี้โพลีเลคเชอร์ VC-823
ขาเหล็กพ่นสี แผ่นเลคเชอร์แบบปิดด้านบน
มีตะแกรงใส่ของด้านล่าง
ขนาด กว้าง 47 ก. x 66 ล. x 82 ส.  ซม.เก้าอี้แถวเลคเชอร์  VC-622

      โครงเหล็กชุปโครเมี่ยม 
   
 
เก้าอี้ 2 ที่นั้ง  ราคา  
เก้าอี้ 3 ที่นั้ง  ราคา
เก้าอี้ 4 ที่นั้ง  ราคา


เก้าอี้แถวเลคเชอร์  VC-811
โครงเหล็กพ่นสี
เก้าอี้ 2 ที่นั้ง  ราคา
เก้าอี้ 3 ที่นั้ง  ราคา
เก้่าอี้ 4 ที่นั้ง  ราคาเก้าอี้แถวเลคเชอร์  VC-810

โครงเหล็กพ่นสีแผ่นเลคเชอร์เก็บข้าง

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง  ราคา

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง  ราคา

เก้่าอี้ 4 ที่นั้ง  ราคา


เก้าอี้แถวเลคเชอร์  VC-807

โครงเหล็กพ่นสี

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง  ราคา

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง  ราคา

เก้่าอี้ 4 ที่นั้ง  ราคาเก้าอี้แถวเลคเชอร์  VC-913

โครงเหล็กพ่นสี

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง  ราคา

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง  ราคา

เก้่าอี้ 4 ที่นั้ง  ราคา