กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน และ แบบล้อเลื่อน

รับผลิตและจำหน่าย กระดานไวท์บอร์ด กระดานกำมะหยี่ กระดานไม้ชานอ้อย
กระดานไวท์บอร์แบบแม่เหล็ก แบบติดผนัง และแบบมีล้อเลื่อน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ไม่เว้นวันหยุดค่ะ

Tel : 083-429-1484
Fax : 02-044-8670
line ID : 0834291484
email : kevalin54@gmail.com

กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวนติดพนัง
ขอบอลูมิเนียม มีรางวางแปรงปากกาขนาด ก. 30 x ย. 40 ซม.
 ราคา 280.- บาท

ขนาด ก. 40 x ย. 60 ซม. ราคา 380.- บาท

ขนาด ก. 60 x ย. 80 ซม. ราคา 480.- บาท

ขนาด ก. 60 x ย. 90 ซม. ราคา 580.- บาท

ขนาด ก. 80 x ย.120 ซม. ราคา 670.- บาท


ขนาด ก. 90 x ย.120 ซม. ราคา 280.- บาท

ขนาด ก. 90 x ย.150 ซม. ราคา 940.- บาท

ขนาด ก. 90 x ย.180 ซม. ราคา 1,300.- บาท

ขนาด ก.120 x ย.120 ซม. ราคา 1,200.- บาท

ขนาด ก.120 x ย.150 ซม. ราคา 1,490.- บาท

ขนาด ก.120 x ย.180 ซม. ราคา 1,800.- บาท

ขนาด ก.120 x ย.200 ซม. ราคา 1,880.- บาท

ขนาด ก.120 x ย.240 ซม. ราคา 1,980.- บาท


กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบแขวน ติดผนัง
กรอบอลูมิเนียม มีรางวางแปรงปากกาขนาด ก. 80 x ย.120 ซม. ราคา 960.- บาท

ขนาด ก. 90 x ย.120 ซม. ราคา 1,080.- บาท

ขนาด ก.90 x ย.150 ซม. ราคา 1,580.- บาท

ขนาด ก.90 x ย.180 ซม. ราคา 2,080.- บาท

ขนาด ก.120 x ย.120 ซม. ราคา 1,480.- บาท

ขนาด ก.120 x ย.150 ซม. ราคา 1,800.- บาท

ขนาด ก.120 x ย.180 ซม. ราคา 2,200.- บาท

ขนาด ก.120 x ย.200 ซม. ราคา 2,400.- บาท

ขนาด ก.120 x ย.240 ซม. ราคา 2,650.- บาท 
 กระดานไวท์บอร์ด แบบล้อเลื่อน

มีแบบ 1 หน้า กับ 2 หน้า

กรอบอลูมิเนียม โครงขาเป็นเหล็กพ่นสีอบ มีรางวางแปรงปากกา 
 ความสูงรวม 180 -  190  ซม.


1 หน้า ขนาด ก.80 x ย.120 ซม. ราคา 2,500.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 3,400.-บาท)

1 หน้า ขนาด ก.90 x ย.120 ซม. ราคา 3,130.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 3,500.-บาท)


1 หน้า ขนาด ก. 90 x ย.150 ซม. ราคา 3,480.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 3,950.-บาท)


1 หน้า ขนาด ก. 90 x ย.180 ซม. ราคา 3,780.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,300.-บาท)


 1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.150 ซม. ราคา 3,550.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,100.-บาท)


1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.180 ซม. ราคา 3,800.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,400.-บาท)


1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.200 ซม. ราคา 4,070.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,550.-บาท)


1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.240 ซม. ราคา 4,170.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,700.-บาท)กระดานไวท์บอร์ด แม่เหล็ก แบบมีล้อเลื่อน


มีแบบ 1 หน้า กับ 2 หน้า

1 หน้า ขนาด ก. 80 x ย.120 ซม. ราคา 3,400.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 3,900.-บาท)


1 หน้า ขนาด ก. 90 x ย.120 ซม. ราคา 3,500.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,000.-บาท)


1 หน้า ขนาด ก. 90 x ย.150 ซม. ราคา 3,950.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,600.-บาท)


1 หน้า ขนาด ก. 90 x ย.180 ซม. ราคา 4,300.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,800.-บาท)


1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.150 ซม. ราคา 4,100.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,700.-บาท)


1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.180 ซม. ราคา 4,400.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 5,000.-บาท)


1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.200 ซม. ราคา 4,550.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 5,200.-บาท)


1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.240 ซม. ราคา 4,700.-บาท
( ราคาสำหรับ 2 หน้า 5,400.-บาท)