พาร์ทิชั่น ( Partition) ฉากกั้นสำนักงาน

 

 ผลิตและจำหน่าย พาร์ทิชั่น ( Partition ) ฉากกั้นสำนักงาน ขนาดมาตรฐาน เริ่มตั้งแต่ 120 cm. 150 cm. และ 180-200 cm.

เหมาะสำหรับ ห้องประชุม ออฟฟิศ สำนักงาน พื้นที่ต้องการควบคุม และความเป็นสัดส่วน ชิ้นงาน รูปแบบทันสมัย

มีทั้งแบบสำเร็จรูป และรับผลิตตามที่ต้องการ

 

 

  

 

ฉากกั้นห้องแบบทืบทั้งแผ่น ผลิตจากผ้า / หนัง ( PVC ) / เมลามีน 

 ความกว้าง  

   ความสูง   

     ราคา     

 

 

  ความกว้าง       ความสูง          ราคา      

 

  ความกว้าง        ความสูง           ราคา           ความกว้าง       ความสูง           ราคา      
   60 cm.   120 cm.    Xxxx      60 cm.    150 cm.     1,400 -       60 cm.    180 cm.     Xxxx      60 cm.    200 cm.     Xxxx 
   75 cm. 120 cm.     Xxxx       75 cm.    150 cm.     Xxxx       75 cm.    180 cm.     Xxxx       75 cm.    200 cm.     Xxxx 
   80 cm.    120 cm.    Xxxx       80 cm.    150 cm.     1,600 -       80 cm.    180 cm.     Xxxx       80 cm.    200 cm.     Xxxx 
   90 cm.    120 cm.     Xxxx       90 cm.    150 cm.     Xxxx       90 cm.    180 cm.     Xxxx       90 cm.    200 cm.     Xxxx 
   100 cm.    120 cm.     Xxxx       100 cm.    150 cm.     1,800 -       100 cm.    180 cm.     Xxxx       100 cm.    200 cm.     Xxxx 
   120 cm.    120 cm.     Xxxx       120 cm.    150 cm.     2,000 -       120 cm.    180 cm.     Xxxx       120 cm.    200 cm.     Xxxx 

 

     - ราคาที่โชว์เป็นราคาพิเศษสำหรับผ้าทึบทั้งแผ่น
     - ราคารวมเสา ริ่ม และอุปกรณ์
     - ราคาเสาจบพาร์ทิชั่นและอุปกรณ์ สำหรับความสูง 150 cm. ชุดละ 600 บาท
     - ราคาฉากกันล้ม อันละ 190 บาท

                                                                                                                                                                  รายละเอียด....สอบถาม  

 

 


                         

 ฉากกั้นห้องแบบครึ่งทืบ / ครึ่งกระจกขัดลาย ผลิตจากผ้า / ( PVC ) / เมลามีน 

  ความกว้าง      ความสูง         ราคา     

 

 

 ความกว้าง        ความสูง          ราคา          ความกว้าง       ความสูง          ราคา           ความกว้าง       ความสูง           ราคา     
   60 cm.    120 cm.    Xxxx      60 cm.     150 cm.    1,800 -      60 cm.    180 cm.     Xxxx      60 cm.    200 cm.     Xxxx
   75 cm.    120 cm.    Xxxx       75 cm.     150 cm.    Xxxx        75 cm.     180 cm.      Xxxx       75 cm.     200 cm.      Xxxx 
   80 cm.    120 cm.     Xxxx       80 cm.     150 cm.     2,000 -      80 cm.     180 cm.      Xxxx        80 cm.     200 cm.      Xxxx 
   90 cm.    120 cm.    Xxxx       90 cm.     150 cm.     Xxxx       90 cm.     180 cm.      Xxxx       90 cm.     200 cm.      Xxxx 
   100 cm.    120 cm.     Xxxx       100 cm.     150 cm.     2,200 -       100 cm.     180 cm.      Xxxx       100 cm.     200 cm.      Xxxx 
   120 cm.    120 cm.     Xxxx       120 cm.     150 cm.     2,400 -       120 cm.     180 cm.      Xxxx       120 cm.     200 cm.      Xxxx 

 

     - ราคาที่โชว์เป็นราคาพิเศษสำหรับผ้าส่วนทึบ 90 cm. ส่วนที่เหลือเป็นกระจกใสสลับฝ้า
     - ราคารวมเสา ริ่ม และอุปกรณ์
     - ราคาเสาจบพาร์ทิชั่นและอุปกรณ์ สำหรับความสูง 150 cm. ชุดละ 600 บาท
     - ราคาฉากกันล้ม อันละ 190 บาท

                                                                                                                                                                    รายละเอียด....สอบถาม

 

                                                  
                                            

  

 ฉากกั้นห้องแบบครึ่งทืบ / ครึ่งกระจกใส ผลิตจากผ้า / ( PVC ) / เมลามีน 

  ความกว้าง     ความสูง          ราคา     

 

 

   ความกว้าง      ความสูง          ราคา            ความกว้าง      ความสูง         ราคา          ความกว้าง       ความสูง           ราคา      
   60 cm.    120 cm.     Xxxx      60 cm.     150 cm.     1,600 -       60 cm.     180 cm.     Xxxx       60 cm.     200 cm.     Xxxx 
   75 cm.     120 cm.     Xxxx       75 cm     150 cm.     Xxxx       75 cm.     180 cm.     Xxxx       75 cm.     200 cm.     Xxxx 
   80 cm.     120 cm.     Xxxx       80 cm.      150 cm.     1,800 -       80 cm.     180 cm.    Xxxx       80 cm.     200 cm.     Xxxx 
   90 cm.     120 cm.     Xxxx       90 cm.     150 cm.     Xxxx       90  cm.     180 cm.     Xxxx       90 cm     200 cm.     Xxxx 
  100 cm.     120 cm.     Xxxx       100 cm.     150 cm.     2,000 -      100 cm.     180 cm.     Xxxx       100 cm.     200 cm.     Xxxx 
  120 cm.     120 cm.     Xxxx       120 cm.     150 cm.     2,200 -      120 cm.     180 cm.     Xxxx       120 cm.     200 cm.     Xxxx 

   

     - ราคาที่โชว์เป็นราคาพิเศษสำหรับผ้าส่วนทึบ 90 cm. ส่วนที่เหลือเป็นกระจกใส่
     - ราคารวมเสา ริ่ม และอุปกรณ์
     - ราคาเสาจบพาร์ทิชั่นและอุปกรณ์ สำหรับความสูง 150 cm. ชุดละ 600 บาท
     - ราคาฉากกันล้ม อันละ 190 บาท

                                                                                                                                                                รายละเอียด....สอบถาม

ตัวอย่างสีผ้า