เก้าอี้จัดเลี้ยง

 

 

 


เก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาดมาตราฐานทั่วไป  
D.44 x D.50 x H.90 cm.
สามารถเลือก สี ได้

ขนาด เหล็กหนา 1 mm.       ราคา   3ึ80   บาท
ขนาด เหล็กหนา 1.2 mm.    ราคา   400   บาทเก้าอี้จัดเลี้ยงขาA,ก้าอี้จัดเลี้ยง,เก้าอี้จัดเลี้ยงราคาถูก,ผลิตและจำหน่ายเก้าอี้จัดเลี้ยง,ขายเก้าอี้จัดเลี้ยง,เก้าอี้จัดเลี้ยงอเนกประสงค์,เก้าอี้อเนกประสงค์,เก้าอี้จัดเลี้ยงสำหรับโรงแรม,เก้าอี้จัดเลี้ยงโรงแรม


เก้าอี้จัดเลี้ยง ขาคาดรูปตัว A
ขนาดมาตราฐานทั่วไป  W.44 x D.50 x H.90 cm.

ขนาด เหล็กหนา 1 mm.       ราคา   400   บาท
ขนาด เหล็กหนา 1.2 mm.    ราคา   430   บาท

ก้าอี้จัดเลี้ยง,เก้าอี้จัดเลี้ยงราคาถูก,ผลิตและจำหน่ายเก้าอี้จัดเลี้ยง,ขายเก้าอี้จัดเลี้ยง,เก้าอี้จัดเลี้ยงอเนกประสงค์,เก้าอี้อเนกประสงค์,เก้าอี้จัดเลี้ยงสำหรับโรงแรม,เก้าอี้จัดเลี้ยงโรงแรม,เก้าอี้สัมมนา,เก้าอี็ประชุม

เก้าอี้จัดเลี้ยง ขาคาดรูปตัว A พนักพิงโค้ง 


ขนาด เหล็ก 6 หุน หนา 1.2 mm.      ราคา 590.-บาท

ขนาด เหล็ก 7 หุน หนา 1.2 mm.      ราคา 690.-บาทเก้าอี้จัดเลี้ยง ขารูปตัว A พนักพิงเหลี่ยมหัวมนเก้าอี้จัดเลี้ยง,เก้าอี้จัดเลี้ยงราคาถูก,ผลิตและจำหน่ายเก้าอี้จัดเลี้ยง,ขายเก้าอี้จัดเลี้ยง,เก้าอี้จัดเลี้ยงอเนกประสงค์,เก้าอี้อเนกประสงค์,เก้าอี้จัดเลี้ยงสำหรับโรงแรม,เก้าอี้จัดเลี้ยงโรงแรม,เก้าอี้สัมมนา,เก้าอี้ประชุม
ขนาด เหล็ก 6 หุน หนา 1.2 mm.      ราคา 590.-บาท
ขนาด เหล็ก 7 หุน หนา 1.2 mm.      ราคา 690.-บาท

เก้าอี้จัดเลี้ยง,เก้าอี้จัดเลี้ยงราคาถูก,ผลิตและจำหน่ายเก้าอี้จัดเลี้ยง,ขายเก้าอี้จัดเลี้ยง,เก้าอี้จัดเลี้ยงอเนกประสงค์,เก้าอี้อเนกประสงค์,เก้าอี้จัดเลี้ยงสำหรับโรงแรม,เก้าอี้จัดเลี้ยงโรงแรม,เก้าอี้สัมมนา,เก้าอี้ประชุม
                                                                  

เก้าอี้จัดเลี้ยง ขาดคาดรูปตัว A หัวมงกุฏ


ขนาด เหล็ก 6 หุน หนา 1.2 mm.      ราคา 650.-บาท
ขนาด เหล็ก 7 หุน หนา 1.2 mm.      ราคา 750.-บาท

  

เก้าอี้จัดเลี้ยง,เก้าอี้จัดเลี้ยงราคาถูก,ผลิตและจำหน่ายเก้าอี้จัดเลี้ยง,ขายเก้าอี้จัดเลี้ยง,เก้าอี้จัดเลี้ยงอเนกประสงค์,เก้าอี้อเนกประสงค์,เก้าอี้จัดเลี้ยงสำหรับโรงแรม,เก้าอี้จัดเลี้ยงโรงแรม,เก้าอี้สัมมนา,เก้าอี้ประชุม


เก้าอี้จัดเลี้ยง / เก้าอี้รับปริญญา
ขาคาดรูปตัว A เหล็กกลม มีขอเกี่ยวด้านข้าง 

ขนาด เหล็ก 6 หุน หนา 1.2 mm.      ราคา 950.-บาท
เก้าอี้จัดเลี้ยง ทรงราชา มีขาคาดรูปตัวเอ

ขนาด เหล็ก 6 หุน หนา 1.2 มิล    ราคา 750.-บาท

ขนาด เหล็ก 7 หุน หนา 1.2 มิล    ราคา 850.-บาท

เก้าอี้จัดเลี้ยง ขาคาดรูปตัวเอ ทรงหัวตัด

ขนาด เหล็ก 6 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 850.-บาทเก้าอี้จัดเลี้ยง ทรงหัวตัดเหลี่ยม หลังรูปกากบาท

110 มีเหล็กคาดเพิ่มที่ขาข้างซ้าย และขวา

เหล็กขนาด 6 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 880 บาท

เหล็กขนาด 7 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 980 บาท


เก้าอี้จัดเลี้ยง  พนักพิงเหลี่ยม หัวมน หลังรูปกากบาท

ขนาด เหล็ก 6 หุน หนา 1.2 mm.  ราคา 680.-บาท
ขนาด เหล็ก 7 หุน หนา 1.2 mm.  ราคา 780.-บาท