โต๊ะโรงอาหาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โต๊ะโรงอาหาร  มีให้เลือกหลายประเภทการใช้งาน โต๊ะโรงอาหารโรงเรียน
โต๊ะโรงอาหารโรงงาน โต๊ะโรงอาหารหน่วยงานราชการ โต๊ะโรงอาหารบริษัท
มีให้เลือกหลายรูปแบบ 

สินค้า / รายละเอียด>>  ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าขาว  พร้อมม้านั่งคู่

ขาตายโครงพ่นสีดำ เหล็กเหลี่ยม ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว

ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา   2,390   บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   2,890   บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,390   บาท

ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา   2,590   บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,390   บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,690   บาทชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าขาว  พร้อมม้านั่งคู่
ขาตายโครงพ่นสีดำ เหล็กเหลี่ยม ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว

ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา   2,500   บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,300   บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,890   บาท

ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา   2,700   บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,700   บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   4,100   บาท


                                                                                       

ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว พร้อมม้านั่งคู่
ขาตายโครงพ่นสีดำ เหล็กเหลี่ยม ขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว

ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  3,500  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  3,590  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  4,190  บาท

ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  3,290  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  4,190  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  4,390  บาท

ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว ขากลม
พร้อมม้านั่งคู่


ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   5,200   บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   5,700   บาท

ขนาด  ก.70 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   5,700   บาท
ขนาด  ก.70 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   5,900   บาท


   ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าไม้ระแนง ขากลม    
พร้อมม้านั่งคู่

ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    5,500    บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    6,000    บาท

ขนาด  ก.70 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    6,000    บาท
ขนาด  ก.70 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    6,300    บาทชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าสี / ขาเหล็กกลม พร้อมม้านั่งคู่

ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    2,890    บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    3,390    บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    3,990    บาท

ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    3,090    บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    3,990    บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    4,290    บาท
  


  ชุดโต๊ะอาหารไม้ยางพารา เหล็ก ขนาด1x3 นิ้ว  
 
โต๊ะ ขนาด 80 x 180 x 75 cm.= 1 ตัว
 
ม้านั่ง ขนาด 40 x 180 x 45 cm.= 1 ตัว

เก้าอี้เดียว 38 x 38 x 45  x 85 cm. = 3 ตัว
 
 ราคา 6,500 บาทชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าไม้ยางพารา
 โครงพ่นสีดำ ม้านั่งคู่  

ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    3,190    บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    3,790    บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    4,290    บาท
ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    3,690    บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    4,590    บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    5,290    บาท

ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว
โครงขาเหล็ก พับได้ พ่นสีดำ


ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    2,300    บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    2,890    บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    3,390    บาท

ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    2,590    บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    3,390    บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    3,690    บาท
 

 

ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว ขาตาย
โครงพ่นสีดำ ม้านั่งไม้ระแนงคู่


ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    2,890    บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    3,390    บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    3,990    บาท

ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    3,190    บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    3,990    บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    4,890    บาท

ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาวขาตายม้านั่งไม้ระแนงคู่,ชุดโต๊ะโรงอาหาร,โต๊ะโรงอาหาร,โต๊ะโรงอาหารโรงเรียน,โต๊ะโรงอาหารอนุบาล,โต๊ะโรงอาหารโรงงาน,โต๊ะโรงอาหารห้าง,โต๊ะโรงอาหารบริษัท,โต๊ะโรงอาหารสำนักงาน,โต๊ะโรงอาหารอเนกประสงค์
 ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว ขาตัวไอ
โครงพ่นสีดำ ม้านั่งไม้ระแนงคู่


ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  2,890  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  3,390  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  3,990  บาท

ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  3,190  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  3,990  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  4,890  บาท

ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าดฟเมก้าขาวขาไอ,ชุดโต๊ะโรงอาหาร,โต๊ะโรงอาหาร,โต๊ะโรงอาหารโรงเรียน,โต๊ะโรงอาหารอนุบาล,โต๊ะโรงอาหารโรงงาน,โต๊ะโรงอาหารห้าง,โต๊ะโรงอาหารบริษัท,โต๊ะโรงอาหารสำนักงาน,โต๊ะโรงอาหารอเนกประสงค์

ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าไม้เต็ง,ชุดโต๊ะโรงอาหาร,โต๊ะโรงอาหาร,โต๊ะโรงอาหารโรงเรียน,โต๊ะโรงอาหารอนุบาล,โต๊ะโรงอาหารโรงงาน,โต๊ะโรงอาหารห้าง,โต๊ะโรงอาหารบริษัท,โต๊ะโรงอาหารสำนักงาน,โต๊ะโรงอาหารอเนกประสงค์

ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าไม้เต็ง พร้อมม้านั่งคู่

ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  4,490  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  5,790  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  5,990  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  4,690  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  6,490  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  6,990  บาท


 


 

ชุดโต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหน้า 4 นิ้ว พร้อมม้านั่งคู่

ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    3,190    บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    3,790    บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    4,290    บาท

ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    3,690    บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    4,590    บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    5,290    บาท

ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าไม้ระแนง,ชุดโต๊ะโรงอาหาร,โต๊ะโรงอาหาร,โต๊ะโรงอาหารโรงเรียน,โต๊ะโรงอาหารอนุบาล,โต๊ะโรงอาหารโรงงาน,โต๊ะโรงอาหารห้าง,โต๊ะโรงอาหารบริษัท,โต๊ะโรงอาหารสำนักงาน,โต๊ะโรงอาหารอเนกประสงค์
ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าไม้เต็ง ขาไข้ว ม้านั่งคู่


ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    6,200    บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    6,700    บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    7,200    บาท

ขนาด  ก.70 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    6,510    บาท
ขนาด  ก.70 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    7,200    บาท
ขนาด  ก.70 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    7,600    บาท
 

ชุดโต๊ะโรงอาหารอเนกประสงค์,ชุดโต๊ะโรงอาหาร,โต๊ะโรงอาหาร,โต๊ะโรงอาหารโรงเรียน,โต๊ะโรงอาหารอนุบาล,โต๊ะโรงอาหารโรงงาน,โต๊ะโรงอาหารห้าง,โต๊ะโรงอาหารบริษัท,โต๊ะโรงอาหารสำนักงาน,โต๊ะโรงอาหารอเนกประสงค์

ชุดโต๊ะโรงอาหาร อเนกประสงค์ ขาเหล็กกลมพน่สี
หน้าโต๊ะและเก้าอี้ สามารถเลือก สี ได้
 
       ขนาด ตามต้องการโต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง พร้อมเก้าอี้เดี่ยว

1.โต๊ะ ขนาด 60*120*75 ซม.  พร้อม เก้าอี้ 4 ตัว  ราคา 3,500 บาท
2.โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม.  พร้อม เก้าอี้ 6 ตัว  ราคา 4,700 บาท
3.โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม.  พร้อม เก้าอี้ 8 ตัว  ราคา 5,900 บาท
 4.โต๊ะ ขนาด 75*120*75 ซม.  พร้อม เก้าอี้ 4 ตัว  ราคา 3,800 บาท 
 5.โต๊ะ ขนาด 75*150*75 ซม.  พร้อม เก้าอี้ 6 ตัว  ราคา 5,500 บาท 
 6.โต๊ะ ขนาด 75*180*75 ซม.  พร้อม เก้าอี้ 8 ตัว  ราคา 6,500 บาท 
 
 (เก้าอี้เพิ่มตัวละ 550 บาท)
 
โต๊ะอาหารไม้ยางพารา พร้อมเก้าอี้ 

โต๊ะขนาด 60*  60*75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว  ราคา 1,800 บาท
โต๊ะขนาด 60*120*75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว  ราคา 2,900 บาท
โต๊ะขนาด 75*  75*75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว  ราคา 2,100 บาท
โต๊ะขนาด 75*120*75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว  ราคา 3,200 บาท
 
ก้าอี้ไม้ยาง ขนาด 30*30*45 ซม.
เพิ่มเก้าอี้ ตัวละ 430 บาท 
โต๊ะอาหารไม้ยางพารา Top 35mm.
โครงขาเหล็ก 1x3 นิ้ว พ่นดำ
 
 
ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 2,600 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 2,800 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 3,300 บาท
 
ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 2,900 บาท 
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 3,300 บาท 
 ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 3,800 บาท 

  ขนาด 75 x 200 x 75 cm. ราคา 4,000 บาท  
ขนาด 75 x 220 x 75 cm. ราคา 4,800 บาท
ขนาด 75 x 240 x 75 cm. ราคา 5,200 บาท
 

โต๊ะอาหาร หน้าไม้ยางพาราทำขอบหนา 40 มิล
ขาเหล็ก 1.5 x 3 นิ้ว

ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 3,000 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 3,200 บาท

ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 3,400 บาท
 ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 3,700 บาท 
ขนาด 75 x 200 x 75 cm. ราคา 4,000 บาท
   ขนาด 75 x 220 x 75 cm. ราคา 5,000 บาท   
ขนาด 75 x 240 x 75 cm. ราคา 5,300 บาท

โต๊ะโรงอาหารหน้าฟอเมก้าขาว 
ขาเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มิล (ขาตาย) พ่นสีดำ/สีขาว

1. ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 1,400 บาท
2. ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 1,600 บาท
3. ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 1,800 บาท
4. ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 1,600 บาท
 5. ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 1,800 บาท 
 6. ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 2,000 บาท 

โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง หรือ ไม้ยาง

1.โต๊ะ ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 1,700 บาท
2.โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 1,900 บาท
3.โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 2,300 บาท
4.โต๊ะ ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 2,000 บาท
5.โต๊ะ ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 2,400 บาท
6.โต๊ะ ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 2,700 บาท
โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง (เฉพาะโต๊ะ)
ขาเหล็ก 1.5*1.5 นิ้ว หนา 1.2 มิล (ขาตาย) พ่นสีดำ/สีขาว
 
1.โต๊ะ ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 3,800 บาท 
2.โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 4,200 บาท 
3.โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 4,600 บาท 
4.โต๊ะ ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 5,200 บาท 
5.โต๊ะ ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 5,600 บาท 
6.โต๊ะ ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 5,800 บาท 

 

โต๊ะอาหารไม้เต็ง 4 ขา
ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล  พ่นสีขาว/ดำ ขาตาย 
 
1. ขนาด 75*75*75 ซม. ราคา 2,100 บาท
2. ขนาด 80*80*75 ซม. ราคา 2,400 บาท
3. ขนาด 90*90*75 ซม. ราคา 2,800 บาท
 โต๊ะอาหารไม้ยางหนา 20 มิล ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว 
 
ขนาด 60*60*75 ซม. ราคา 1,500 บาท

ขนาด 75*75*75 ซม. ราคา 2,000 บาท

ขนาด 80*80*75 ซม. ราคา 2,500 บาท


ม้านั่งโรงอาหาร หน้าฟอเมก้าขาว
 
1.ขนาด ก30 x ย120 x ส45 ซม. ราคา   750 บาท 
 
2.ขนาด ก30 x ย150 x ส45 ซม. ราคา   950 บาท
 
3.ขนาด ก30 x ย180 x ส45 ซม. ราคา 1,150 บาท 

 
ม้านั่งโรงอาหาร หน้าไม้ระแนง
 
1.ขนาด ก30 x ย120 x ส45 ซม. ราคา  1,400 บาท 
 
2.ขนาด ก30 x ย150 x ส45 ซม. ราคา  1,500 บาท
 
3.ขนาด ก30 x ย180 x ส45 ซม. ราคา  1,700 บาท 
ม้านั่งโรงอาหาร หน้าไม้เต็ง
 
1.ขนาด ก30 x ย120 x ส45 ซม. ราคา  1,700 บาท 
 
2.ขนาด ก30 x ย150 x ส45 ซม. ราคา  2,000 บาท
 
3.ขนาด ก30 x ย180 x ส45 ซม. ราคา  2,200 บาท 

ม้านั้งโรงอาหาร หน้าไม้ยางพารา   
ขาเหล็ก 1 x 3 นิ้ว พ่นสีดำ/ขาว
 
 
ขนาด 40 x 180 x 45 cm. ราคา 1,800. บาท
ม้านั่งยาว ไม้เต็ง เหล็ก 1.5x1.5 หนา 1.2 mm.
 
 
1. ขนาด ก40 x ย150cm. x ที่นั่ง ส45 / พนักพิง ส85cm 
    ราคา 3,100  บาท
 
2. ขนาด ก40 x ย180cm. x ที่นั่ง ส45 / พนักพิง ส85cm.
    ราคา 3,200 บาท
 
 


เก้าอี้อาหาร หน้าไม้ยางพารา 
ขาเหล็ก พ่นสีดำ/ขาว
 
ราคา 490 บาท


เก้าอี้อาหาร หน้าไม้ยางพารา มีท้าวแขน
ขาเหล็ก พ่นสีดำ/ขาว
 
 
ราคา 950 บาท


เก้าอี้อาหาร หน้าไม้ยางพารา 
ขาเหล็ก พ่นสีดำ/ขาว
 
 
ขนาด 35 x 35 x 45 ซม. ราคา 430 บาท
 ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าไม้ยางพารา,ชุดโต๊ะโรงอาหาร,โต๊ะโรงอาหาร,โต๊ะโรงอาหารโรงเรียน,โต๊ะโรงอาหารอนุบาล,โต๊ะโรงอาหารโรงงาน,โต๊ะโรงอาหารห้าง,โต๊ะโรงอาหารบริษัท,โต๊ะโรงอาหารสำนักงาน,โต๊ะโรงอาหารอเนกประสงค์สินค้าของทางโรงงาน มีทั้งแบบสำเร็จรูป และรับผลิตตามออเดอร์